• Add to: Facebook
  • cetati.medievistica.ro
  • medievistica.ro

Biserici medievale

 

Lăcașurile de cult s-au tot întemeiat, distrus, completat, refăcut ori radical transformat. Au
suferit mixaje stilistice, care proveneau din arta romanică, gotică, renascentistă și
post bizantină. Forma și zestrea lor interioară a reprezentat mereu posibilitățile stăpânilor,
contactele și performanțele lor culturale, grija lor pentru frumos ori ambiția socială. Adesea au
atins maximul de posibilități ale unor etape istorice.
În ciuda unor cerințe legale ori eforturi reale, România nu ține sub control zestrea sa de biserici
cu atribute de monumente istorice. Listele oficiale sunt incomplete ori degeaba întocmite.
Agresiunile sunt la fel de frecvente ca și în trecut, motivate cu seninătatea acțiunilor întreprinse
în numele ori pentru binele enoriașilor. Acest site are drept țintă cunoașterea bisericilor
medievale, însoțită de viziuni istoriografice în întregime laice și fără angajări cultice active ori partizane, altele decât legate de valoarea lor intrinsecă.

 

CATALOAGE

 

 

 

 

NOUTĂȚI

Repertoriu obiective:

Netuș


Comana de Sus


Viştea de Jos


Voivodenii Mari


Biserici medievale în pericol!

Asemeni altor monumente istorice, din varii motive (dispariţia administratorilor, finanţările subţiri sau prost dirijate, lipsa de educaţie din domeniul patrimoniului, dezinteresul general pentru cultură şi pentru valorificarea ei economico-turistică, lipsa de informaţie şi de specialişti vocali etc.), multe dintre bisericile medievale dispar sub ochii noştri. Suntem contemporani cu rapida distrugere a acestor documente greu sau imposibil de recuperat pentru o istorie şi aşa săracă în izvoare.

Continuare »